LEICA DiISTO X4

Distance 150 M. ± 1 MM.

Share

Share


เครื่องวัดระยะเลเซอร์
Leica Disto รุ่น X4

คถณลักษณะ
1.1  เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ
1.2  ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน ± 1.0 มม.
1.3  สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05 -150 เมตร ( ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ )
1.4  อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 2 มม.
1.5  มีเซ็นเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด ± 360 องศา ความแม่นยำ ± 0.2 องศา
1.6  มีจอภาพแบบดิจิตอลซูมได้ถึง 4 เท่า
1.7  สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว, ฟุต)
1.8  สามารถตั้งหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้
1.9  เก็บค่าการวัดได้ 20 ค่
1.10 มีฟังชั่นช่วยในการทำงานดังนี้ เช่น
 • คำนวณหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง
 • คำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
 • คำนวณบวก/ลบค่าที่วัดได้
 • กำหนดช่วงระยะที่ต้องการ
 • คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมและใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้
 • คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า(สี่เหลี่ยมคางหมู)
 • วัดความสูงวัตถุ เช่น ต้นไม้
 • วัดความลาดเอียง เช่นหลังคาบ้าน
 • ฟังก์ชั่น Height Profile Measurements
 • การวัดระยะด้วยภาพ
 • ฟังก์ชั่นกล้อง แสดงภาพที่หน้าจอและถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ 

1.11 มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Windows iOS Android
1.12 แบตเตอร์รี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 4,000 ครั้ง
1.13 มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมี ฟังชั่น zoom เพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้
1.14 ได้มาตราฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65 

2. อุปกรณ์  
2.1 กระเป๋า  2.2 สายคล้องมือ / ห่วงมือ 2.3 ถ่าน AA   2 ก้อน 2.4 บัตรฟังก์ชัน Quick Start
2.5 Leica Protect Service Card  2.6 ใบรับรองการสอบเทียบเงิน 

Powered by MakeWebEasy.com