LEICA DISTO X3

Distance 150 M. ± 1 MM.

Share

Share

เครื่องวัดระยะเลเซอร์
Leica DISTO รุ่น X3

1. คุณลักษณะ
1.1 เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ
1.2 ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน ± 1.0 มม.
1.3 สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05 -150 เมตร ( ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ )
1.4 อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 2 มม.
1.5 มีเซ็นเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด ± 360 องศา ความแม่นยำ ± 0.2 องศา
1.6 มีจอภาพแบบดิจิตอลซูมได้ถึง 4 เท่า
1.7 สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว, ฟุต)
1.8 สามารถตั้งหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้
1.9 เก็บค่าการวัดได้ 20 ค่า
1.10 มีฟังชั่นช่วยในการทำงานดังนี้ เช่น
- คำนวณหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง
- คำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
- คำนวณบวก/ลบค่าที่วัดได้
- กำหนดช่วงระยะที่ต้องการ
- คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมและใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้
- คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า(สี่เหลี่ยมคางหมู)
- วัดความลาดเอียง เช่นหลังคาบ้าน
1.11 มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Windows iOS Android
1.12 แบตเตอร์รี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 4,000 ครั้ง
1.13 มีกล้องเล็งแบบมองเห็นภาพระบบ Digital และมี ฟังชั่น zoom เพื่อดึงภาพให้ใกล้เข้ามาได้
1.14 ได้มาตราฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65

2. อุปกรณ์ประกอบ
2.1 มีสายคล้องมือและซองบรรจุเครื่อง
2.2 ถ่านขนาด 2A 2 ก้อน
2.3 คู่มือการใช้งาน

 

Powered by MakeWebEasy.com