ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test)

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test - ตามมาตรฐาน ASTM C 143, AASHTO T 23, T 119, T 126 - กรวย (Slump Cone) ทำด้วยสแตนเลส ปีกที่ยื่นสำหรับเท้าเหยียบ - แท่งกระทุ้ง (Tamping Rod) ทำด้วยเหล็กแข็งเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5 ซม. ยาว60 ซม.ชุบเคลือบกันสนิม - ถาดทำด้วยโลหะผสม ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว - ที่ตักตัวอย่างคอนกรีต (Scoop) ทำด้วยอลูมิเนียม

Share

Share

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test    

- ตามมาตรฐาน ASTM C 143, AASHTO T 23,  T 119, T 126 
- กรวย (Slump Cone) ทำด้วยสแตนเลส ปีกที่ยื่นสำหรับเท้าเหยียบ
- แท่งกระทุ้ง (Tamping Rod) ทำด้วยเหล็กแข็งเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5 ซม. ยาว60 ซม.ชุบเคลือบกันสนิม
- ถาดทำด้วยโลหะผสม ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว    
- ที่ตักตัวอย่างคอนกรีต (Scoop) ทำด้วยอลูมิเนียม

การใช้งาน ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test 

การใช้งาน ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test การใช้งาน ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test

1. ใช้ปูนที่ทำการผสมเสร็จแล้ว นำมาทดสอบความข้นเหลว โดยใช้ถาดรองรองที่พื้น และนำกรวยมาวางไว้ตรงกลาง
2. ตักปูนที่ผสมเสร็จแล้วเทลงในกรวยให้เต็ม

การใช้งาน ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test  การใช้งาน ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test 

3.ใช้เหล็กกระทุ้งปูนเพื่อไม่ให้มีอากาศหรือพื้นที่วางเหลือในกรวย

การใช้งาน ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test  การใช้งาน ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test 

4. ค่อยๆ ยกกรวจขึ้น ให้ออกจากปูน และระมัดระวังไม้ให้เนื้อปูนเอียงเอนมากไป แล้ววางกรวยข้างๆ กองปูน แล้วนำเหล็กกระทุ้งวางพาดบนขอบปากกรวย
จากนั้นวัดความสูงจากพื้นที่ผิว โดยเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันโดยมีค่าวัดดังนี้  ค่ามาตรฐาน อยู่ที่   7.5 ± 2.5 ซม. 
ค่าที่ง่ายที่สุด คือ ถ้าน้อยกว่าถึง 5 ซม. คือ ปูนข้นเกินไป  ถ้าเกิน 10 ซม. คือปูนเหลวเกินไปคลิปวิดีโอการใช้งาน ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test

Powered by MakeWebEasy.com