พิน (PIN)

พิน (PIN) 1. ทำจากเหล็กเหนียว 2. มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว 3. มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว 4. พ่นสีขาวสลับแดง 5. ด้ามจับมีลักษณะเป็นห่วง 6. ส่วนปลายมีลักษณะแหลม

Share

Share

 

พิน (PIN)

1. ทำจากเหล็กเหนียว 
2. มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว 
3. มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว
4. พ่นสีขาวสลับแดง 
5. ด้ามจับมีลักษณะเป็นห่วง 
6. ส่วนปลายมีลักษณะแหลม 

พิน (PIN)

Powered by MakeWebEasy.com