ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก YAMAYO รุ่น AS3-3 / AS5-5

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชักยี่ห้อ YAMAYO รุ่น AS3-3 และ AS5-5 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชักความยาว 3เมตรและความยาว 5 เมตร 1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี 2. มีความยาว 3 เมตร และ 5 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ 3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้งเป็นตัวเลขโดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกำกับทุก 10 ซม 4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ 5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน 6. สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดำสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร 7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง 8. ท่อนล่างสุด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตรและหนาไม่น้อยกว่า 2.8 เซนติเมตร

Share

หมวดหมู่ : ไม้สต๊าฟ(Staff)

Share

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก YAMAYO รุ่น AS3-3 / AS5-5

ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก
ยี่ห้อ YAMAYO รุ่น AS3-3 และ AS5-5 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชักความยาว 3เมตรและความยาว 5 เมตร

1. ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี
2. มีความยาว 3 เมตร และ 5 เมตร สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้
3. มีขีดส่วนแบ่งแบบหัวตั้งเป็นตัวเลขโดยแบ่งช่องๆ ละ 1 ซม. มีเลขกำกับทุก 10 ซม.
4. มีหลอดระดับฟองกลมและซองบรรจุไม้สต๊าฟ
5. มีปุ่มล็อคยืดขณะใช้งาน
6. สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดำสลับแดง ทุก ๆ 1 เมตร
7. มีโลหะหุ้มปลายรองรับด้านล่าง
8. ท่อนล่างสุด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตรและหนาไม่น้อยกว่า 2.8 เซนติเมตร 

Powered by MakeWebEasy.com