PENTAX-W2805N

วัดระยะไม่ใช้เป้า 800ม.ใช้เป้า 3,000ม.อ่านมุม 5" Window CE 7.0 จอ Touchscreen เมมโมรี่ภายใน 4 GB.แบตใช้งานได้นาน 10 ชม.กล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อ PENTAX รุ่น W-2805N

Share

หมวดหมู่ : กล้อง Total Station

Share

กล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อ PENTAX รุ่น W-2805N
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)
1.1 ตัวกล้อง TOTAL STATION มีระบบส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า  30 เท่า   
1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า  45 มิลลิเมตร   
1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 26 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
1.5 ระบบอัตโนมัติ (Compensator) ชนิด 2 Axis
1.6 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย   
1.7 มีเลเซอร์ส่องหัวหมุด (Laser Plummet) สามารถปรับระดับความคมชัดของแสงได้ หรือกล้องส่องหัวหมุด (Optical Plummet) กำลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้

2. การวัดระยะทางกล้อง TOTAL STATION (Distance Measurement)   
2.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม (Reflectiveless) ได้ไกล 800 เมตร    
2.2 สามารถวัดระยะได้ 3,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง    
2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.

3. ระบบวัดมุม (Angle Measurement)
3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา/5 ฟิลิปดา   
3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา   
3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute rotary encoder

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม   
4.1 สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องได้ถึง 4 GB   
4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ สายส่งข้อมูล,mini USB,Flash Drive,Bluetooth(class2)   
4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้       
- กำหนดค่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน       
- การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ (REM)        
- กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Stake Out)          
- การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (RDM)       
- การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง (Free Station)       
- Program Road Design

5. ข้อมูลทั่วไปของ กล้อง TOTAL STATION PENTAX เฉพาะรุ่น W-2805N   
5.1 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window CE 7.0 พื้นที่ความจำข้อมูล CPU และช่องความถี่สัญญาณนาฬิกา 4GB/528MHZ   
5.2 หน้าจอทัชสกรีนทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง  และสามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง   
5.3 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP55   
5.4 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 8'/2 มม.หรือดีกว่า และระดับฟองยาว 30"ต่อ 1div.หรือดีกว่า     
5.5 แบตเตอรี่ ชนิดLi-ion 3,350 mAh 2 ก้อน ใช้งานได้ 10 ชั่วโมง

6. อุปกรณ์ประกอบกล้อง TOTAL STATION 
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน   1  ชุด   
6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2  เมตร จำนวน   1  ชุด   
6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้  จำนวน   1  ขา   
6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จำนวน   2  ก้อน   
6.5 เครื่องประจุไฟ จำนวน   1  ชุด   
6.6 อุปกรณ์ปรับแก้ จำนวน   1  ชุด   
6.7 อุปกรณ์ส่งโอนข้อมูล USB flash Driver จำนวน   1  อัน   
6.8 หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน   1  ชุด   
6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จำนวน   1  ชุด

7. การรับประกันและบริการ   
7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง   
7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว 

สินค้าเกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com