PENTAX R-1505N

คุณสมบัติสินค้า:

วัดระยะไม่ใช้เป้า 500ม.ใช้เป้า 3,000ม.อ่านมุม 5" และรับ-ส่งข้อมูลภายนอกได้ด้วย SD Card สามารถบันทึกค่าพิกัดในตัวกล้องได้ มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย มี Laser Plummet ส่องหัวหมุด โปรแกรมทำงานเซอร์เวอร์ครบฟังก์ชั่น กล้อง TOTAL STATION PENTAX R-1505N

Share

หมวดหมู่ : กล้อง Total Station

Share

กล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อ PENTAX รุ่น R-1505N
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)
1.1 ตัวกล้อง TOTAL STATION มีระบบส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง
1.2 มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
1.5 ระบบอัตโนมัติ (Compensator) ชนิด 2 Axis
1.6 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย
1.7 มีเลเซอร์ส่องหัวหมุด (Laser Plummet) สามารถปรับระดับความคมชัดของแสงได้ หรือกล้องส่องหัวหมุด (Optical Plummet) กำลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้

2. การวัดระยะทางกล้อง TOTAL STATION (Distance Measurement)
2.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม (Reflectiveless) ได้ไกลไม่น้อยกว่า 500 เมตร
2.2 สามารถวัดระยะได้ 3,000 เมตร โดยใช้ปริซึมไม่เกิน 1 ดวง
2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน +/- (2mm.+2ppm.xD) m.s.e.

3. ระบบวัดมุม (Angle Measurement)
3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา/ 5 ฟิลิปดา
3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute rotary encoder

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวกล้องได้ไม่น้อยกว่า 60,000 ข้อมูล
4.2 สามารถถ่ายข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ SD การ์ด หรือ สายส่งข้อมูล
4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
- กำหนดค่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน
- การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )
- กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Stake Out )
- การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (RDM)
- การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง (Free Station )
- Program Road Design

5. ข้อมูลทั่วไปของกล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อ PENTAX รุ่น R-1505N
5.1 หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง และสามารถป้อนค่าตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP55
5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 8 ลิปดาต่อ 2 มม.หรือดีกว่า และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา ต่อ 1div.หรือดีกว่า
5.4 แบตเตอรี่ ชนิดLi-ion 2500 mAh x 2 ก้อน ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด
6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร จำนวน 1 ชุด
6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ จำนวน 1 ขา
6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้จำนวน 2 ก้อน
6.5 เครื่องประจุไฟ จำนวน 1 ชุด
6.6 อุปกรณ์ปรับแก้ จำนวน 1 ชุด
6.7 แผ่นบันทึกข้อมูล SD CARD จำนวน 1 อัน
6.8 หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด
6.9 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จำนวน 1 ชุด

7. การรับประกันและบริการ
7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

 


 สเป็กกล้อง Total Station PENTAX-R-1500N
สเป็กกล้อง Total Station PENTAX-R-1500N-2

กล้อง Total Station PENTAX-R-1500N-2กล้อง Total Station PENTAX-R-1500N-3
กล้อง Total Station PENTAX-R-1500N-4

 

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com