SOKKIA รุ่น IM-105

คุณสมบัติสินค้า:

วัดระยะไม่ใช้เป้า 800ม. ใช้เป้า 5,000ม. บันทึกข้อมูลภายใน 50,000 จุด รับส่งข้อมูลด้วย USB Flash Drives 2.0 ถึง 32 GB. สามารถบันทึกค่าพิกัดในตัวกล้องได้ กล้อง TOTAL STATION SOKKIA รุ่น IM-105

Share

หมวดหมู่ : กล้อง Total Station

Share

กล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น IM-105
กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน
REFLECTORLESS ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)
1.1 ตัวกล้อง TOTAL STATION มีระบบกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
1.2 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
1.3 ขนาดความกว้างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรือ ไม่น้อยกว่า 26 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร
1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร
1.5 เลเซอร์ส่องหัวหมุด (Laser Plummet) สามารถปรับระดับความคมชัดของแสงได้ หรือกล้องส่องหัวหมุด (Optical Plummet) กำลังขยาย 5 เท่า ปรับความคมชัดได้
1.6 มีระบบให้แสงสว่างสายใยกล้องภายใน ที่สามารถปรับแสงสว่างได้ตามต้องการ
1.7 มีจุดเลเซอร์ชี้เป้าเพื่อความสะดวกในการเล็งที่หมาย

2. ระบบวัดมุม (Angle Measurement)
2.1 ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1 ฟิลิปดา หรือ 5 ฟิลิปดา
2.2 ค่าความถูกต้องแนวราบและแนวดิ่งไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
2.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Rotary absolute encoder
2.4 มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติ ชนิด Dual-axis liquid tilt sensor มีช่วงการทำงาน +/- 6 ลิปดา

3. การวัดระยะทางกล้อง TOTAL STATION (Distant Measurement)
3.1 สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึม (Reflectorless) ได้ไกล 800 เมตร
3.2 สามารถวัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง
3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ปริซึม ไม่เกิน +/- (1.5 +2 ppm x D) mm.

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 บันทึกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ข้อมูล
4.2 สามารถบันทึกข้อมูลโดยการใช้ USB flash memory
4.3 สามารถโอนถ่ายข้อมูลด้วย Bluetooth ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
4.4 โปรแกรมงานสำรวจต่างๆ
- การรังวัดมุมราบและมุมดิ่ง Angle Measurement
- การรังวัดระยะทาง Distance Measurement
- การรังวัดค่าพิกัด Coordinate Measurement
- การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ (REM)
- กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out)
- คำนวณหาพื้นที่ (Area Calculation)
- การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)

5. ระบบทั่วไปของกล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น IM-105
5.1 มีหน้าจอชนิด Graphic LCD,192 x 80 dots, 2 หน้าจอ
5.2 มีปุ่มป้อนข้อมูลแบบตัวเลขและตัวอักษรโดยตรง
5.3 ความไวของระดับฟองกลม ที่ฐานกล้อง 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
5.4 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP66
5.5 กล้องสามารถใช้งานได้ในสภาวะอุณหภูมิ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส

6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม จำนวน 1 ชุด
6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขาวแดงยาว 2.15 เมตร จำนวน 1 ชุด
6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ จำนวน 1 ขา
6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จำนวน 2 ก้อน และ เครื่องประจุไฟ จำนวน 1 ชุด
6.5 USB flash memory จำนวน 1 อัน
6.6 หนังสือคู่มือการใช้กล้อง จำนวน 1 ชุด
6.7 แผ่นโปรแกรมจัดการข้อมูล จำนวน 1 ชุด

7. การรับประกันและบริการ
7.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งานอย่างถูกต้อง
7.2 สินค้ารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

 

 


 


 

 
กล้อง TOTAL STATION SOKKIA รุ่น IM-105

กล้อง TOTAL STATION SOKKIA รุ่น IM-105

Powered by MakeWebEasy.com