เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย(CONCRETE TEST HAMMER) ยี่ห้อ  CST รุ่น   HT-225, HT-225W, HT-75


เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย(CONCRETE TEST HAMMER)ยี่ห้อ  CST รุ่น   HT-225, HT-225W, HT-75

1. ลักษณะทั่วไป
เป็นเครื่องมือทดสอบค่ากำลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลายสามารถใช้งานได้ในห้องปฏิบัติการและในสนามจริงตามมาตรฐาน  ASTM C805

2. รายละเอียดทั่วไป 
2.1 ตัวเครื่องลักษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม  ภายในประกอบด้วยเหล็กแกนเพลาประกอบยึดติดกับสปริงและเข็มอ่านค่าแรงกระแทกซึ่งสามารถอ่านค่าจากด้านนอกโดยมีสเกลตั้งแต่10 –100  แบ่งละเอียด  2  ช่อง  ต่อสเกล  ค่าอ่านได้จากสเกลแล้วนำผลเทียบความต้านทานของคอนกรีตจากกราฟที่ติดอยู่ที่ด้านข้างของเครื่องค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต (CUBE COMPRESSIVE STRENGTH) สามารถอ่านค่าไม่น้อยกว่า105 – 700 Kg/cm2    
- การวัดช่วง 10-60 MPa   
- กำลังการกระแทก  2.207±0.1J (0.225Kgf.m)   
- การยืดของสปริง 75±0.3 mm.(รุ่น HT-225), 74±2 mm.(รุ่น HT-75)   
- แรงเสียดทานคงที่ของการเลื่อนตัวชี้ 0.65N~0.15N(รุ่น HT-225), 0.4~0.6N(รุ่น HT-75)   
- รัศมีของปลายทรงกลม 25mm.±1mm.   
- ค่าเฉลี่ยในการตอบสนองทั่งเหล็ก 80±2 
2.2 เครื่องมือบรรจุอยู่ในกระเป๋า มีหินขัดผิวตัวอย่างให้เรียบ  1  อัน  และคู่มือการใช้งานของเครื่อง 1 เล่ม 
2.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานตามปกติ  1  ปี

ทดสอบการทำงาน เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย
(CONCRETE TEST HAMMER)ยี่ห้อ  CST รุ่น   HT-225, HT-225W, HT-75

Powered by MakeWebEasy.com