เป้าปริซึมพร้อมฐาน (Prism Set)

เป้าปริซึมพร้อมฐาน NIKON STYLE (HD-18) ค่าคงที่ 0 ,-30

 

เป้าปริซึมพร้อมฐาน LEICA STYLE (HD-16) ค่าคงที่ -34

 

เป้าปริซึมพร้อมฐาน TOPCON STYLE (HD-12T) ค่าคงที่ 0

 

เป้าปริซึมพร้อมฐาน SOKKIA STYLE (HD-22) ค่าคงที่ 0 ,-30

 

เป้าปริซึมพร้อมฐาน SOKKIA STYLE (HD-19) ค่าคงที่ 0 ,-30

 
Powered by MakeWebEasy.com