ขาตั้งกล้อง(Tripod)

ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station แบบไม้ Wooden Tripod WT-20/GST-101 1. ขาตั้งทำจากวัสดุไม้คุณภาพสูง แข็งแรง 2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 150 มิลลิเมตร 3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1.03 เมตร 4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม 5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้งสามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ 6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

฿ 5,000 ฿ 5,000

ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station แบบไม้ ( Wooden Tripod SJW20) 1. ขาตั้งทำจากวัสดุไม้คุณภาพสูง แข็งแรง 2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 150 มิลลิเมตร 3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1.03 เมตร 4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม 5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อม ทั้งสามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ 6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

฿ 3,500 ฿ 3,500

ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Stationแบบ อลูมิเนียม (Aluminium Tripod) ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น PFA1 1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง 2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 150 มิลลิเมตร 3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 103 เซนติเมตร 4. ความยาวของขาตั้งขณะเลื่อนออกจนสุดมีความยาว 170 เซนติเมตร 5. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม 6. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้งสามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ 7. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

฿ 3,000 ฿ 3,000

ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Stationแบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod )ยี่ห้อ PENTAX รุ่น ALT-70 1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 142 มิลลิเมตร3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 99 เซนติเมตร4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้พร้อมทั้งสามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

฿ 2,500 ฿ 2,500

ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station แบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod ALT20) 1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง 2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 130 มิลลิเมตร 3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1 เมตร 4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม 5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้งสามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ 6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

฿ 2,000 ฿ 2,000

ขาตั้งกล้องระดับ แบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod ALT 10) รายละเอียดทางเทคนิค 1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง 2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 124 มิลลิเมตร 3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1.15 เมตร 4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม 5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้ง สามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ 6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

฿ 1,500 ฿ 1,500

ขาตั้งกล้องระดับ แบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod KTSK8) รายละเอียดทางเทคนิค 1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง 2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 160 มิลลิเมตร 3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1.045 เมตร 4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม 5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้ง สามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ 6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

฿ 2,500 ฿ 2,500
Powered by MakeWebEasy.com