แบบหล่อคอนกรีต (Molds)

แบบหล่อคอนกรีต Molds

แบบหล่อคอนกรีต คือ แบบที่ทำจากวัสดุ อาทิเช่น ไม้ , ไม้อัด , เหล็ก , ไฟเบอร์กลาส , พลาสติก หรือแม้กระทั่งที่เป็นคอนกรีตเอง เพื่อใช้หล่อคอนกรีตให้มีขนาดและรูปร่างตามต้องการ โดยคำนึงถึงความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงดันและน้ำหนักของคอนกรีต , ผิวของคอนกรีตที่ปรากฏงานที่จะตามมาภายหลังการถอดแบบ , และความประหยัด
การจำแนกชนิดของแบบหล่อ อาจแบ่งตามลักษณะการรับแรงดันและน้ำหนักของคอนกรีตได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ชิ้นส่วนที่รับแรงด้านข้าง และชิ้นส่วนที่รับน้ำหนักในแนวดิ่ง หรืออาจแบ่งตามชนิดของโครงสร้าง เช่น แบบหล่อคอนกรีตทั่ว ๆ ไป และแบบหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป หรืออาจแบ่งตามเทคนิคการก่อสร้าง เช่น แบบหล่อสำหรับงานก่อสร้างทั่ว ๆ ไป แบบหล่อแบบเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง และแบบหล่อแบบเคลื่อนที่ในแนวรา
แบบหล่อที่ดี จะให้ความประณีต ความสวยงาม และความแข็งแรงแก้โครงสร้างคอนกรีต อีกทั้งยังสามารถกำหนดต้นทุนในการก่อสร้างได้ส่วนหนึ่งด้วย
เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ทดสอบคอนกรีตในงานก่อสร้าง และงานโยธาฯ โดยเฉพาะ ออกแบบจากโรงงานผู้ผลิตที่มีผลิตมากว่ายาวนานและได้รับมาตรฐาน การผลิตของโรงงาน จึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต จะได้จะสามารถใช้ทดสอบงานเพื่อค่าที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

ไม่พบสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com