image
แผ่นวัดระดับน้ำ ( Staff  Gauge ) แบบตั้ง

รายละเอียด
1. แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี
2. ขนาดความยาว 1 เมตร กว้าง 15 เซนติเมตร 
3. มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ 1 เซนติเมตร 
4. มีตัวเลขกำกับลักษณะหัวตั้ง ทุก 10 เซนติเมตร

image
แผ่นวัดระดับน้ำ ( Staff  Gauge ) แบบตั้ง

รายละเอียด
1. ทำมาจากแผ่นโลหะอลูมิเนียมเคลือบแข็งคุณภาพดีหนา 0.4 มม. 
2. ทำมาจากวัสดุแผ่นสแตนเลสคุณภาพดี หนา 0.5 มม. 
3. ขนาดความยาวแผ่นละ 100 ซม. กว้าง 15 ซม. 
4. มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E 
5. มีตัวเลขกำกับ ทุกระยะ 10 เซนติเมตร

image
แผ่นวัดระดับน้ำ ( Staff  Gauge ) แบบลาด
 
รายละเอียด
1. แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี
2. ขนาดความยาวแผ่นละ 90 เซนติเมตร กว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
3. มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E 
4. มีตัวเลขกำกับ ทุกระยะ 10 เซนติเมตร

image

แผ่นตัวเลข ( Figure Plate )
 
รายละเอียด
1. แผ่นตัวเลข ชนิดที่ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบ ขนาด 5 X 2.5 เซนติเมตร
2. แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี
3. แผ่นตัวเลข จะเคลือบด้านหน้าด้วยสีขาว และตัวเลขเคลือบด้วยสีน้ำเงิน

Powered by MakeWebEasy.com