แบบหล่อคอนกรีต (Mold)

คลิกที่ภาพสินค้าเพื่อโหลดข้อมูลเป็นไฟล์ PDF.
แบบหล่อทรงเหลี่ยม(เหล็ก) รุ่น  XSF
ขนาด 15x15x15 ซม.หนักประมาณ 15-16 กก.
แบบหล่อทรงเหลี่ยม(เหล็ก)รุ่น CM1 
ขนาด 15x15x15 ซม.หนักประมาณ 9-10 กก.
แบบหล่อทรงเหลี่ยม(เหล็ก)รุ่น CM2 
ขนาด 10x10x10 ซม. หนักประมาณ 6 กก.
แบบหล่อทรงเหลี่ยม(พลาสติก) 
ขนาด 15x15x15 ซม.
แบบหล่อทรงกระบอก(เหล็กหล่อ) 
ขนาด 30x15 ซม. หนักประมาณ14-15 กก.
แบบหล่อทรงกระบอก
ขนาด 30x15 ซม. หนักประมาณ 14-15 กก. ตัวล็อค 6 จุด  
แบบหล่อเหล็กเหนียว
ขนาด 30x15 ซม. หนักประมาณ 13 กก. ตัวล็อค 4 จุด  

แบบหล่อคอนกรีต คือ แบบที่ทำจากวัสดุ อาทิเช่น ไม้ , ไม้อัด , เหล็ก , ไฟเบอร์กลาส , พลาสติก หรือแม้กระทั่งที่เป็นคอนกรีตเอง เพื่อใช้หล่อคอนกรีตให้มีขนาดและรูปร่างตามต้องการ โดยคำนึงถึงความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงดันและน้ำหนักของคอนกรีต , ผิวของคอนกรีตที่ปรากฏงานที่จะตามมาภายหลังการถอดแบบ , และความประหยัด การจำแนกชนิดของแบบหล่อ อาจแบ่งตามลักษณะการรับแรงดันและน้ำหนักของคอนกรีตได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ชิ้นส่วนที่รับแรงด้านข้าง และชิ้นส่วนที่รับน้ำหนักในแนวดิ่ง หรืออาจแบ่งตามชนิดของโครงสร้าง เช่น แบบหล่อคอนกรีตทั่ว ๆ ไป และแบบหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป หรืออาจแบ่งตามเทคนิคการก่อสร้าง เช่น แบบหล่อสำหรับงานก่อสร้างทั่ว ๆ ไป แบบหล่อแบบเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง และแบบหล่อแบบเคลื่อนที่ในแนวรา
แบบหล่อที่ดี จะให้ความประณีต ความสวยงาม และความแข็งแรงแก้โครงสร้างคอนกรีต อีกทั้งยังสามารถกำหนดต้นทุนในการก่อสร้างได้ส่วนหนึ่งด้วย
เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ทดสอบคอนกรีตในงานก่อสร้าง และงานโยธาฯ โดยเฉพาะ ออกแบบจากโรงงานผู้ผลิตที่มีผลิตมากว่ายาวนานและได้รับมาตรฐาน การผลิตของโรงงาน จึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต จะได้จะสามารถใช้ทดสอบงานเพื่อค่าที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
 
บทความน่ารู้ของแบบหล่อคอนกรีต
คุณสมบัติของแบบหล่อที่ดี
1.วัสดุที่ใช้ทาแบบหล่อควรมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย
2.มีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ ไม่เกิดการแอ่นตัวจนเสีย รูปร่างขณะเทคอนกรีต
3.วัสดุที่ใช้ค้ายันมีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ
4.รอยต่อของแบบหล่อมีความมั่นคงแข็งแรง
5.ผิวสัมผัสระหว่างแบบหล่อควรมีความเรียบพอควร
5.สามารถทนทานต่อการปฏิกิริยาจากน้าปูนโดยไม่เกิด การเสียหาย เสียรูปร่าง

ต้องคำนึงถึงความประหยัดตลอดจนความแข็งแรง สะดวกในการติดตั้งและถอดออก จานวนครั้งของการใช้งานซ้ำ รวมถึงรูปร่างและผิวของคอนกรีตหลังจากถอดแบบหล่อ

แบบหล่อเหล็กนิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง สาหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงและผิวคอนกรีตที่สวยงาม สามารถใช้ซ้าได้หลายครั้ง ประหยัดค่าแบบหล่อ เหล็กที่นามาใช้ทาแบบหล่อส่วนใหญ่ เป็นเหล็กมาตรฐาน ASTM
ข้อเสียของแบบเหล็กคือ ดัดแปลงรูปร่างยาก น้าหนักมาก

น้ำยาเคลือบแบบหล่อ
มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้คอนกรีตเกาะติดกับผิวแบบหล่อ ทาให้ถอดแบบหล่อออกได้ง่าย ได้ผิวคอนกรีตที่เรียบและสะอาดยืดอายุการใช้งานซ้ำของแบบหล่อ

น้ำหนักและแรงดันที่กระทาต่อแบบหล่อ
1.น้ำหนักคงที่ คือ น้าหนักของแบบหล่อ คอนกรีต เหล็กเสริม
2.น้ำหนักจร คือ น้าหนักนอกเหนือจากน้าหนักคงที่ เช่น คนงาน เครื่องมือ วัสดุต่างๆ
3.น้ำหนักจากสภาวะแวดล้อม คือ แรงที่กระทามาจากธรรมชาติ ได้แก่ แรงลม พายุฝน เป็นต้น
4.แรงดันของคอนกรีตต่อแบบหล่อในขณะที่อยู่ในสภาวะของเหลว

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงดันคอนกรีตที่มากระทาต่อแบบหล่อ
1.ส่วนผสมของคอนกรีต คอนกรีตที่เหลวมีค่าการยุบตัวสูง ทาให้มีแรงดันที่กระทาต่อแบบหล่อมาก และคอนกรีตที่มีสภาพข้นเหนียวมีค่าการยุบตัวต่า มีแรงดันต่อแบบหล่อน้อย
2.การเทคอนกรีตในอัตราที่ช้า คอนกรีตที่ส่วนล่างจะค่อยๆก่อตัวมีส่วนช่วยลดแรงดันลงได้เป็นอย่างมาก
3.ความหนาแน่นของคอนกรีต หากผสมคอนกรีตที่มีหน่อยน้าหนักยิ่งมาก ยิ่งมีแรงดันคอนกรีตมากขึ้น
4.อุณหภูมิ เทคอนกรีตในช่วงอากาศร้อน แรงดันจะน้อย อากาศเย็นแรงดันจะมาก
5.การใช้เครื่องสั่นคอนกรีต แรงสั่นสะเทือนทาให้คอนกรีตแน่นตัว ละส่งผลให้เกิดแรงดันต่อแบบหล่อมากขึ้น
6.ความสูงของระยะเท แรงดันคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นตามความสูงของคอนกรีต
7.ขนาดของหน้าตัดโครงสร้าง โครงสร้างใหญ่แรงดันจะสูงกว่าโครงสร้างขนาดเล็ก
8.ปริมาณเหล็กเสริม เหล็กเสริมสามารถช่วยต้านทาน และพยุงเนื้อคอนกรีต

Powered by MakeWebEasy.com