เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (แบบดิจิตอล)
เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอัด (Compressive Strength )
ของคอนกรีตแบบตั้งพื้น เป็นระบบไฮดรอลิกส์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังอ่านค่าหน่วยแรงจากหน้าจอดิจิตอล พร้อมเครื่องพิมพ์แสดงผลในตัวโครงเครื่องเป็นเหล็กมีความแข็งแรง สามารถทดสอบชิ้นตัวอย่างได้ตามมาตรฐาน ASTM E4 , BS1610 GRADE 1.0

เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอัด (Compressive Strength )


รายละเอียดทางเทคนิค
1. สามารถทดสอบแรงอัดแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตรและแท่งตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์ 150 x 150 x150 มิลลิเมตรได้
2. สามารถทดสอบแรงอัดสูงสุดได้ 1,000kN หรือ 2,000kN หรือ 3,000kN ให้ค่าความเที่ยงตรงดีกว่า 1% ของช่วงการรับน้ำหนักบรรทุกที่ 90%
3. ระบบการให้แรงเป็นระบบไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยวาล์ว
4. ช่วงการยกของกระบอกไฮดรอลิกซ์ ( Ram Stroke ) สูงสุดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตรแผ่นกดและแผ่นรองรับ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร
5. ชุดบังคับและควบคุมระบบไฮดรอลิกส์นี้มีกล่องโลหะปิดครอบอย่างมิดชิดเพื่อกันเศษวัสดุและฝุ่นมีปุ่มสวิทช์ปิด – เปิด และปุ่มหมุนปิด – เปิดวาล์วน้ำมัน อุปกรณ์ทั้งหมดนี้ติดตั้งอยู่บนตัวอุปกรณ์
6. มีระยะ ระหว่างแป้นกดน้ำหนักบน – ล่าง ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตรแป้นกดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร พร้อมคันหมุนปรับระดับตัวกดอุปกรณ์

Powered by MakeWebEasy.com