MATEST รุ่น C-380

 เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย (CONCRETE TEST HAMMER) ยี่ห้อ MATEST รุ่น C-380 ผลิตในประเทศอิตาลี

เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย (CONCRETE TEST HAMMER)
ยี่ห้อ MATEST รุ่น C-380 ผลิตในประเทศอิตาลี

1. ลักษณะทั่วไป              
    เป็นเครื่องมือทดสอบค่ากำลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย  สามารถใช้งานได้
    ในห้องปฏิบัติการและในสนามจริง ตามมาตรฐาน  ASTM C805
2. รายละเอียดทั่วไป
    2.1 ตัวเครื่องลักษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม  ภายในประกอบด้วยเหล็กแกนเพลาประกอบยึดติดกับสปริงและเข็มอ่านค่าแรงกระแทกซึ่งสามารถอ่านค่าจากด้านนอกโดยมีสเกลตั้งแต่10 –100  แบ่งละเอียด  2  ช่อง ต่อสเกล  ค่าอ่านได้จากสเกลแล้วนำผลเทียบความต้านทานของคอนกรีตจากกราฟที่ติดอยู่ที่ด้านข้างของเครื่องค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต (CUBE COMPRESSIVE STRENGTH) สามารถอ่านค่าไม่น้อยกว่า105 – 700 Kg/cm2 
    2.2 เครื่องมือบรรจุอยู่ในกระเป๋า มีหินขัดผิวตัวอย่างให้เรียบ  1  อัน  และคู่มือการใช้งานของเครื่อง 1 เล่ม
    2.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานตามปกติ  1  ปี

HT-225Q Digital Concrete Test Hammer

HT-225Q Digital Concrete Test Hammer ( Simply Type)

HT-225Q Digital Concrete Test Hammer ( Simply Type)

1. เครื่องทดสอบคอนกรีตรุ่น HT-225Q มาพร้อมจอแสดงผลดิจิตอลและฟังก์ชั่นเสียง
2 คุณลักษณะทั่วไป
ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน  (JGJ / T23-2001)เชื่อมต่อกับเครื่องปรินเตอร์แบบพกพา สามารถพิมรายงานได้ทันที
3 ข้อมูลทางเทคนิค
 3.1) พลังกระแทกมาตรฐาน: 2.207J
 3.2) แรงดึงของสปริง: 785 N / m
 3.3) จังหวะของแรงกระทบ: 75 มม
 3.4) จอแสดงผล: สี 16 บิต True, ความละเอียด 176 x 220, แบ็คไล้ 5 ระดับ
 3.5) เก็บข้อมูลมากกว่า: 200 ข้อมูล
 3.6) กำลังไฟ: แบตเตอรี่ลิเทียมขนาด 3.6 V / 1300mAH, เหมาะกับแดปเตอร์ชาร์จ 5V / 2A
 3.7) เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์: USB2.0
 3.8) มีฟังก์ชั่นนาฬิกาปฏิทินแบบเรียลไทม์
 3.9) น้ำหนักสุทธิ: 1.กิโลกรัม
HT-225Q Digital Concrete Test Hammer ( Simply Type)

(CONCRETE TEST HAMMER)ยี่ห้อ  CST รุ่น   HT-225, HT-225W, HT-75

 เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย(CONCRETE TEST HAMMER)ยี่ห้อ  CST รุ่น   HT-225, HT-225W, HT-75
 
 
เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย(CONCRETE TEST HAMMER)ยี่ห้อ  CST รุ่น   HT-225, HT-225W, HT-75

1. ลักษณะทั่วไป
เป็นเครื่องมือทดสอบค่ากำลังความต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลายสามารถใช้งานได้ในห้องปฏิบัติการและในสนามจริงตามมาตรฐาน  ASTM C805

2. รายละเอียดทั่วไป 
2.1 ตัวเครื่องลักษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม  ภายในประกอบด้วยเหล็กแกนเพลาประกอบยึดติดกับสปริงและเข็มอ่านค่าแรงกระแทกซึ่งสามารถอ่านค่าจากด้านนอกโดยมีสเกลตั้งแต่10 –100  แบ่งละเอียด  2  ช่อง  ต่อสเกล  ค่าอ่านได้จากสเกลแล้วนำผลเทียบความต้านทานของคอนกรีตจากกราฟที่ติดอยู่ที่ด้านข้างของเครื่องค่ากำลังต้านทานของคอนกรีต (CUBE COMPRESSIVE STRENGTH) สามารถอ่านค่าไม่น้อยกว่า105 – 700 Kg/cm2    
- การวัดช่วง 10-60 MPa   
- กำลังการกระแทก  2.207±0.1J (0.225Kgf.m)   
- การยืดของสปริง 75±0.3 mm.(รุ่น HT-225), 74±2 mm.(รุ่น HT-75)   
- แรงเสียดทานคงที่ของการเลื่อนตัวชี้ 0.65N~0.15N(รุ่น HT-225), 0.4~0.6N(รุ่น HT-75)   
- รัศมีของปลายทรงกลม 25mm.±1mm.   
- ค่าเฉลี่ยในการตอบสนองทั่งเหล็ก 80±2 
2.2 เครื่องมือบรรจุอยู่ในกระเป๋า มีหินขัดผิวตัวอย่างให้เรียบ  1  อัน  และคู่มือการใช้งานของเครื่อง 1 เล่ม 
2.3 รับประกันคุณภาพการใช้งานตามปกติ  1  ปี
 
 
ทดสอบการทำงาน เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย
(CONCRETE TEST HAMMER)ยี่ห้อ  CST รุ่น   HT-225, HT-225W, HT-75
 
 
 

SILVER SCHMIDT, DIGITAL HAMMER

SILVER SCHMIDT, DIGITAL HAMMER
SILVER SCHMIDT, DIGITAL HAMMER

C383-10 SILVER SCHMIDT, DIGITAL HAMMER
1.Digital concrete test hammer.
2.Impact energy: 2,207 Nm.

การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test (Schmidt Hammer Test)

การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test (Schmidt Hammer Test) เป็นการทดสอบ เพื่อประเมินค่ากำลังอัดของคอนกรีตในโครงสร้างแบบไม่ทำลาย Non-Destructive Test) ตามมาตรฐาน ASTM C805 โดยประเมินค่ากำลังอัดประลัย หรือค่า Fc' ของคอนกรีต โดยอาศัยหลักการวัดค่าดัชนีสะท้อนกลับ (Rebound Number) ที่เกิดจากการกดแกนทดสอบ (Plunger) และกระบอกทดสอบ(Housing)ให้ตั้งฉากกับผิวคอนกรีต แรงกระแทกจากสปริงภายในจะทำให้แกนทดสอบเกิดการสะท้อนกลับมีค่า ดัชนีตั้งแต่ 10 ถึง 100 ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซับพลังงานของผิวคอนกรีต ผิวคอนกรีตที่มีความแข็งมากกว่า จะมีค่าดัชนีสะท้อนกลับสูงกว่า

เครื่องมือที่ใช้คือ Rebound Hammer ซึ่งใช้หลักการกระแทก และกระดอนกลับ (Rebound) ของสปริงหรือมวลยืดหยุ่น กำลังที่กระดอนกลับ (Rebound) จะแปรผันกับค่าความแข็งแรงของผิวที่ทดสอบ

1.ตรวจสอบสภาพผิวตัวอย่างทดสอบ ขัดผิวที่ต้องการทดสอบให้เรียบ ถ้าผิวโค้งนูน หริอ ผิวเว้าจะมีผลต่อการRebound ของ Rebound Hammer เนื่องจากผิวที่โค้งนูนจะทำให้ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่าค่าความเป็นจริง ส่วนผิวที่เว้าจะทำให้ค่าที่อ่านได้สูงกว่าค่าความเป็นจริง

2.จัดแบ่งพื้นที่ตัวอย่างทดสอบให้มีตำแหน่งการทดสอบ 10 ตำแหน่ง และแต่ละตำแหน่งห่างกันอย่างน้อย 2.5 cm

3.ทำการกด Rebound Hammer ในทิศทางที่ตั้งฉากกับผิวตัวอย่าง พร้อมบันทึกค่า Rebound Number และทิศทางการกด ซึ่งมีด้วยกัน 3 ทิศทาง ได้แก่ กดในแนวนอน, แนวตั้งแบบยิงขึ้น หรือแนวตั้งแบบยิงลง เนื่องจากแต่ละทิศทางจะใช้กราฟในการปรับค่า Rebound Number เป็นค่า Strength of Concrete ที่แตกต่างกัน

4.นำค่า Rebound Number ทั้งหมด มาหาค่าเฉลี่ย แล้วดูว่าค่าRebound Number ที่ตำแหน่งใดมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 6 หน่วย ให้ทำการทดสอบตำแหน่งนั้นใหม่ ถ้าทดสอบแล้วยังไม่ได้ ให้ตัดค่าที่ตำแหน่งนั้นทิ้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยใหม่ นำค่าเฉลี่ยที่ได้มาหาค่า Strength of Concrete จากกราฟที่ใช้ในการปรับค่า

 

เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย (CONCRETE TEST HAMMER)เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย (CONCRETE TEST HAMMER)เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย (CONCRETE TEST HAMMER)


Powered by MakeWebEasy.com