อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต (concrete test)
แบบหล่อคอนกรีต (Mold)
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test)
แบบหล่อมอร์ต้า(Morta)
- เหล็กหล่อ    ขนาด 5x5x5 ซม.
- เหล็กเหนียว ขนาด 5x5x5 ซม.
แบบหล่อคอนกรีตคาน (Beam Mold)
ขนาด 15 x 60  ซม.
เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทาน
ของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย
(Concrete Test Hammer)
Concrete Test Hammer CST Model 
เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต (แบบดิจิตอล) เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงอัด (Compressive Strength ) 
เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีตธรรมดา 1500-2000 kN Compassion
Pile Integrity Tester
Powered by MakeWebEasy.com