ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test  
  

- ตามมาตรฐาน ASTM C 143, AASHTO T 23,  T 119, T 126 
- กรวย (Slump Cone) ทำด้วยสแตนเลส ปีกที่ยื่นสำหรับเท้าเหยียบ
- แท่งกระทุ้ง (Tamping Rod) ทำด้วยเหล็กแข็งเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5 ซม. ยาว60 ซม.ชุบเคลือบกันสนิม
- ถาดทำด้วยโลหะผสม ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว    
- ที่ตักตัวอย่างคอนกรีต (Scoop) ทำด้วยอลูมิเนียม

 ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test    

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Testชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test

1. ใช้ปูนที่ทำการผสมเสร็จแล้ว นำมาทดสอบความข้นเหลว โดยใช้ถาดรองรองที่พื้น และนำกรวยมาวางไว้ตรงกลาง
2. ตักปูนที่ผสมเสร็จแล้วเทลงในกรวยให้เต็ม
การใช้งาน ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test การใช้งาน ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test 

3.ใช้เหล็กกระทุ้งปูนเพื่อไม่ให้มีอากาศหรือพื้นที่วางเหลือในกรวย
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Testชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test

4. ค่อยๆ ยกกรวจขึ้น ให้ออกจากปูน และระมัดระวังไม้ให้เนื้อปูนเอียงเอนมากไป แล้ววางกรวยข้างๆ กองปูน แล้วนำเหล็กกระทุ้งวางพาดบนขอบปากกรวย
จากนั้นวัดความสูงจากพื้นที่ผิว โดยเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันโดยมีค่าวัดดังนี้  ค่ามาตรฐาน อยู่ที่   7.5 ± 2.5 ซม. 
ค่าที่ง่ายที่สุด คือ ถ้าน้อยกว่าถึง 5 ซม. คือ ปูนข้นเกินไป  ถ้าเกิน 10 ซม. คือปูนเหลวเกินไป

คลิปวิดีโอการใช้งาน ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  Slump Test

           
Powered by MakeWebEasy.com