ขาตั้งกล้อง (Tripod)

ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station แบบไม้ Wooden Tripod WT-20/GST-101 1. ขาตั้งทำจากวัสดุไม้คุณภาพสูง แข็งแรง 2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 150 มิลลิเมตร 3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1.03 เมตร 4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม 5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้งสามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ 6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station แบบไม้ ( Wooden Tripod SJW20) 1. ขาตั้งทำจากวัสดุไม้คุณภาพสูง แข็งแรง 2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 150 มิลลิเมตร 3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1.03 เมตร 4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม 5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อม ทั้งสามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ 6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Stationแบบ อลูมิเนียม (Aluminium Tripod) ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น PFA1 1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง 2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 150 มิลลิเมตร 3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 103 เซนติเมตร 4. ความยาวของขาตั้งขณะเลื่อนออกจนสุดมีความยาว 170 เซนติเมตร 5. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม 6. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้งสามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ 7. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Stationแบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod )ยี่ห้อ PENTAX รุ่น ALT-70 1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 142 มิลลิเมตร3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 99 เซนติเมตร4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้พร้อมทั้งสามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

ขาตั้งกล้องวัดมุม และ Total Station แบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod ALT20) 1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง 2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 130 มิลลิเมตร 3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1 เมตร 4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม 5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้งสามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ 6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

ขาตั้งกล้องระดับ แบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod ALT 10) รายละเอียดทางเทคนิค 1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง 2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 124 มิลลิเมตร 3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1.15 เมตร 4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม 5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้ง สามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ 6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

ขาตั้งกล้องระดับ แบบ อลูมิเนียม ( Aluminium Tripod KTSK8) รายละเอียดทางเทคนิค 1. ขาตั้งทำจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง แข็งแรง 2. แป้นรองฐานทำจากอลูมิเนียมขนาดความกว้าง 160 มิลลิเมตร 3. ความยาวของขาตั้งขณะพับเก็บมีความยาว 1.045 เมตร 4. ปลายขาเยียบทั้ง 3 ขา ทำจากอลูมิเนียม 5. ขาตั้งทั้ง 3 ขา สามารถเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงได้ พร้อมทั้ง สามารถล็อคขาตั้งได้ตามความสูงที่ต้องการ 6. มีสายสะพายสะดวกในการหิ้วไปใช้งาน

Powered by MakeWebEasy.com