กล้องวัดมุม (Theodolite)

กล้องวัดมุม กล้องไลน์ หรือ กล้องวางแนว คือ กล้องสำรวจชนิดหนึ่งสำหรับวัดมุมแนวดิ่ง และแนวราบได้ในขณะเดียวกัน ไม่ว่าที่หมายเล็งจะอยู่บนพื้นดิน หรือในท้องฟ้าประกอบด้วยจานองศาแนวดิ่งกับแนวราบเพื่อใช้วัดมุม
Best Seller

กล้องวัดมุม CIVIL รุ่น DT-02(LASER) กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 2" มีระบบเล็งแนวด้วยแสงเลเซอร์ ได้ในระยะ 150 เมตร แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 1.3 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP54 น้ำหนัก 4.8 กก.

฿ 50,000 ฿ 50,000
฿ 48,000 ฿ 48,000 -4%

กล้องวัดมุม ยี่ห้อ TOPCON รุ่น DT-205 กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 5" มีแสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 0.9 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP66 น้ำหนัก 4.1 กก.

 
฿ 85,000 ฿ 85,000

กล้องวัดมุม HORIZON รุ่น HET55 กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 5" มีแสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 55 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 1.3 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP66 น้ำหนัก 4.8 กก.

 
฿ 50,000 ฿ 50,000
Best Seller

กล้องวัดมุม CIVIL รุ่น DT-02 กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 2" แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 1.3 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP54 น้ำหนัก 4.8 กก.

 
฿ 40,000 ฿ 40,000

กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-101 กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 7" แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 0.7 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP44 น้ำหนัก 4.5 กก.

 
฿ 85,000 ฿ 85,000

กล้องวัดมุม Sanding รุ่น ET-02L(LASER) กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 2" มีระบบเล็งแนวด้วยแสงเลเซอร์ ได้ในระยะ 150 เมตร แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 1.4 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP54 น้ำหนัก 4.3 กก.

฿ 50,000 ฿ 50,000
฿ 48,000 ฿ 48,000 -4%
Best Seller

กล้องวัดมุม Sanding รุ่น ET-02 กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 2" แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 1.4 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP54 น้ำหนัก 4.3 กก.

฿ 45,000 ฿ 45,000
฿ 43,000 ฿ 43,000 -4%

กล้องวัดมุม CST รุ่น DE 2A กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 2" แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 1.35 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP44 น้ำหนัก 4.5 กก.

฿ 55,000 ฿ 55,000
฿ 53,000 ฿ 53,000 -4%
Best Seller

กล้องวัดมุม PENTAX รุ่น ETH 505 กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 5" แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 1.35 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP44 น้ำหนัก 4.5 กก.

฿ 50,000 ฿ 50,000
฿ 48,000 ฿ 48,000 -4%
Best Seller

กล้องวัดมุม PENTAX รุ่น ETH 502 กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 2" แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 1.35 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP44 น้ำหนัก 4.5 กก.

฿ 55,000 ฿ 55,000
฿ 53,000 ฿ 53,000 -4%
Powered by MakeWebEasy.com