กล้องระดับ (AUTO LEVEL)

กล้องระดับ (AUTO LEVEL)

กล้องระดับ 24 เท่า (AUTO LEVEL 24X)

กล้องระดับ Horizon HL-24 กล้องระดับกำลังขยาย 24 เท่า Accuracy ± 2 mm. ขนาดปากเลนส์กล้อง 38 mm. ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ± 15 ลิปดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 108 mm. . มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา กันน้ำได้ในระดับ IP56 น้ำหนัก 1.4 kg.

 
฿ 10,000 ฿ 10,000

กล้องระดับ TOPCON AT-B4A กล้องระดับกำลังขยาย 24 เท่า Accuracy +/- 2 mm. ขนาดปากเลนส์ 32 mm.มองเห็นภาพใกล้สุด 20 cm.ขนาดจานองศา 99 mm.สามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6 อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา น้ำหนัก 1.5 kg.

฿ 13,500 ฿ 13,500
฿ 12,500 ฿ 12,500 -7%

กล้องระดับ CST Berger SAL-24N เป็นกล้องระดับกำลังขยาย 24 เท่า Accuracy ± 2 mm. ขนาดปากเลนส์กล้อง 36 mm. ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ± 15 ลิปดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 108 mm. . มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา กันน้ำได้ในระดับ IP56 น้ำหนัก 1.8 kg.

฿ 12,000 ฿ 12,000
฿ 10,000 ฿ 10,000 -17%

กล้องระดับ 28 เท่า (AUTO LEVEL 28X)

กล้องระดับ TOPCON AT-B3A กล้องระดับกำลังขยาย 28 เท่า Accuracy +/- 1.5 mm. ขนาดปากเลนส์ 36 mm.มองเห็นภาพใกล้สุด 20 cm.ขนาดจานองศา 99 mm.สามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6 อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา น้ำหนัก 1.5 kg.

฿ 15,000 ฿ 15,000
฿ 14,000 ฿ 14,000 -7%

กล้องระดับ 30-32 เท่า (AUTO LEVEL 30-32X)

Best Seller

กล้องระดับ Gance G-2(B20) กล้องระดับกำลังขยาย 32 เท่า Accuracy ± 1.5 mm ขนาดปากเลนส์กล้อง 42 mm ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ± 15 ลิปดา จานองศา 103 mm อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา น้ำหนัก 1.85 กก.

฿ 12,000 ฿ 12,000
฿ 11,000 ฿ 11,000 -8%

กล้องระดับ Civil CL-132 กล้องระดับกำลังขยาย 32 เท่า Accuracy ± 1 mm. ขนาดปากเลนส์กล้อง 40 mm. ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ± 15 ลิปดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 108 mm. . มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา กันน้ำได้ในระดับ IP56 น้ำหนัก 1.4 kg.

 
฿ 10,000 ฿ 10,000
Best Seller

กล้องระดับ PENTAX AP-230 กล้องระดับกำลังขยาย 30 เท่า Accuracy +/- 1.5 มม. ปากเลนส์กล้องกว้าง 30 มม. ภาพชัดใกล้สุด 30 ซม. ขนาดจานองศา 108 มม. กันน้ำได้ในระดับ IPX6 อ่านค่ามุมโดยประมาณน 6 ลิปดา น้ำหนัก 1.25 กก.

฿ 15,000 ฿ 15,000
฿ 14,000 ฿ 14,000 -7%
Best Seller

กล้องระดับ CST Berger SAL-32N เป็นกล้องระดับกำลังขยาย 32 เท่า Accuracy ± 1 mm. ขนาดปากเลนส์กล้อง 36 mm. ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ± 15 ลิปดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 108 mm. . มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา กันน้ำได้ในระดับ IP56 น้ำหนัก 1.4 kg.

฿ 15,000 ฿ 15,000
฿ 14,000 ฿ 14,000 -7%

กล้องระดับ Horizon HL-32 กล้องระดับกำลังขยาย 32 เท่า Accuracy ± 1 mm. ขนาดปากเลนส์กล้อง 40 mm. ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ± 15 ลิปดา จานองศา 108 mm.

฿ 14,000 ฿ 14,000
฿ 12,500 ฿ 12,500 -11%
Best Seller

กล้องระดับ PENTAX AL-32 กล้องระดับกำลังขยาย 32 เท่า Accuracy +/- 0.7 มม. ปากเลนส์กล้องกว้าง 45 มม. ภาพชัดใกล้สุด 20 ซม. ขนาดจานองศา 103 มม. กันน้ำได้ IPX6 น้ำหนัก 1.71 กก. ป้องกันน้ำและฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IPX6

฿ 24,500 ฿ 24,500
฿ 23,000 ฿ 23,000 -6%
Best Seller

กล้องระดับ TOPCON AT-B2 กล้องระดับกำลังขยาย 32 เท่า Accuracy +/- 0.7 มม. ปากเลนส์กล้องกว้าง 42 มม. ภาพชัดใกล้สุด 20 ซม. ขนาดจานองศา 99 มม. กันน้ำ IPX6 น้ำหนัก 1.85 กก.

 
฿ 25,000 ฿ 25,000

กล้องระดับ 38 เท่า (AUTO LEVEL 38X)

กล้องระดับ Gance G-1 กล้องระดับกำลังขยาย 38 เท่า Accuracy ± 1.5 mm ขนาดปากเลนส์กล้อง 46 mm ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ± 15 ลิปดา จานองศา 108 mm อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา กันน้ำ IPX6 น้ำหนัก 3.0 กก.

฿ 15,000 ฿ 15,000
฿ 14,000 ฿ 14,000 -7%
กล้องระดับ คือ "กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองนํ้าที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงตํ่าของพื้นที่" 
กล้องระดับเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับการหาความสูงของจุดต่างๆ ที่เราต้องการทราบและสามารถที่จะนำไปคำนวณหาค่าระดับของจุดนั้นจากระดับต่างๆ เช่น ค่าระดับน้้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL.) หรือระดับตามหมุดหลักฐาน (Bench Mark: B.M.) เป็นต้น กล้องระดับมีหลายชนิดและหลายลักษณะ ซึ่งมีข้อกำหนดในการใช้งานตามความละเอียดและชั้นของงาน ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบและเลือกใช้ให้ถูกต้อง กล้องระดับที่ทางเราจำหน่ายก็เป็นกล้องระดับที่ได้รับความนิยมและมีมาตรฐานในท้องตลาด เป็นกล้องระดับแบบอัตโนมัติ เป็นกล้องระดับชนิดที่มีอุปกรณ์สำคัญคือตัวชดเชย (Compensating) ที่เป็นระบบออฟติคหรือระบบลูกตุ้มช่วยให้แนวเล็งของกล้องอยู่ในแนวราบได้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่ปรับตาไก่ให้เข้าที่เท่านั้น ไม่ว่าลำกล้อง จะอยู่ในทิศทางใด ทำให้ง่ายแก่การปฏิบัติงานมาก โดยมีความถูกต้องในระดับที่ใช้งานได้สำหรับงานก่อสร้างและงานสำรวจพื้นที่ เราสามารถทดสอบการทำงานของตัวชดเชยโดยการกดปุ่ม auto ของกล้อง แล้วปล่อยสายใยกล้องจะสั่นสักครู่แล้วจึงหยุด 
Powered by MakeWebEasy.com