กล้องระดับ (AUTO LEVEL)

กล้องระดับ Horizon HL-24 กล้องระดับกำลังขยาย 24 เท่า Accuracy ± 2 mm. ขนาดปากเลนส์กล้อง 38 mm. ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ± 15 ลิปดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 108 mm. . มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา กันน้ำได้ในระดับ IP56 น้ำหนัก 1.4 kg.

กล้องระดับ TOPCON AT-B4A กล้องระดับกำลังขยาย 24 เท่า Accuracy +/- 2 mm. ขนาดปากเลนส์ 32 mm.มองเห็นภาพใกล้สุด 20 cm.ขนาดจานองศา 99 mm.สามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6 อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา น้ำหนัก 1.5 kg.

กล้องระดับ CST Berger SAL-24N เป็นกล้องระดับกำลังขยาย 24 เท่า Accuracy ± 2 mm. ขนาดปากเลนส์กล้อง 36 mm. ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ± 15 ลิปดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 108 mm. . มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา กันน้ำได้ในระดับ IP56 น้ำหนัก 1.8 kg.

กล้องระดับ TOPCON AT-B3A กล้องระดับกำลังขยาย 28 เท่า Accuracy +/- 1.5 mm. ขนาดปากเลนส์ 36 mm.มองเห็นภาพใกล้สุด 20 cm.ขนาดจานองศา 99 mm.สามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX6 อ่านค่ามุมโดยประมาณ 6 ลิปดา น้ำหนัก 1.5 kg.

Best Seller

กล้องระดับ TOPCON AT-B2 กล้องระดับกำลังขยาย 32 เท่า Accuracy +/- 0.7 มม. ปากเลนส์กล้องกว้าง 42 มม. ภาพชัดใกล้สุด 20 ซม. ขนาดจานองศา 99 มม. กันน้ำ IPX6 น้ำหนัก 1.85 กก.

Best Seller

กล้องระดับ PENTAX AL-32 กล้องระดับกำลังขยาย 32 เท่า Accuracy +/- 0.7 มม. ปากเลนส์กล้องกว้าง 45 มม. ภาพชัดใกล้สุด 20 ซม. ขนาดจานองศา 103 มม. กันน้ำได้ IPX6 น้ำหนัก 1.71 กก. ป้องกันน้ำและฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IPX6

กล้องวัดมุม (Theodolite)

Best Seller

กล้องวัดมุม PENTAX รุ่น ETH 502 กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 2" แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 1.35 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP44 น้ำหนัก 4.5 กก.

Best Seller

กล้องวัดมุม PENTAX รุ่น ETH 505 กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 5" แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 1.35 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP44 น้ำหนัก 4.5 กก.

กล้องวัดมุม CST รุ่น DE 2A กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 2" แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 1.35 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP44 น้ำหนัก 4.5 กก.

Best Seller

กล้องวัดมุม Sanding รุ่น ET-02 กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 2" แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 1.4 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP54 น้ำหนัก 4.3 กก.

กล้องวัดมุม Sanding รุ่น ET-02L(LASER) กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 2" มีระบบเล็งแนวด้วยแสงเลเซอร์ ได้ในระยะ 150 เมตร แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 1.4 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP54 น้ำหนัก 4.3 กก.

กล้องวัดมุม NIKON รุ่น NE-101 กล้องวัดมุมดิจิตอล Accuracy ± 7" แสดงค่าการอ่านมุมละเอียด 1"/5" กำลังขยาย 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์ปากกล้อง 45 มม. มองเห็นระยะใกล้สุด 0.7 ม.มีช่วงการทำงาน ±3" มีปุ่มกด set 0'00"00" มีหน้าจอแสดงผลเหมือนกันทั้งสองหน้าจอ แสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ ป้องกันน้ำได้ IP44 น้ำหนัก 4.5 กก.

กล้อง Total station

กล้อง TOTAL STATION TOPCON รุ่น GM-52 Accuracy +/- 2" วัดระยะทางโดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 500 ม. วัดระยะทางโดยใช้เป้าสะท้อน 4,000 ม. บันทึกข้อมูลภายใน 50,000 จุด และรับ-ส่งข้อมูลภายนอกด้วย USB Flash Drives 2.0 ถึง 32 GB. สามารถบันทึกค่าพิกัดในตัวกล้องได้

กล้อง TOTAL STATION TOPCON รุ่น GM-55 Accuracy +/- 5" วัดระยะทางโดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 500 ม. วัดระยะทางโดยใช้เป้าสะท้อน 4,000 ม. บันทึกข้อมูลภายใน 50,000 จุด และรับ-ส่งข้อมูลภายนอกด้วย USB Flash Drives 2.0 ถึง 32 GB. สามารถบันทึกค่าพิกัดในตัวกล้องได้

กล้อง TOTAL STATION TOPCON รุ่น GM-105 Accuracy +/- 5" วัดระยะทางโดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 800 ม. วัดระยะทางโดยใช้เป้าสะท้อน 5,000 ม. บันทึกข้อมูลภายใน 50,000 จุด และรับ-ส่งข้อมูลภายนอกด้วย USB Flash Drives 2.0 ถึง 32 GB. สามารถบันทึกค่าพิกัดในตัวกล้องได้

กล้อง TOTAL STATION SOKKIA รุ่น IM-105 Accuracy +/- 5" วัดระยะทางโดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 800 ม. วัดระยะทางโดยใช้เป้าสะท้อน 5,000 ม. บันทึกข้อมูลภายใน 50,000 จุด และรับ-ส่งข้อมูลภายนอกด้วย USB Flash Drives 2.0 ถึง 32 GB. สามารถบันทึกค่าพิกัดในตัวกล้องได้

กล้อง TOTAL STATION TOPCON รุ่น GTS-1002 Accuracy +/- 2" วัดระยะทางโดยไม่ใช้เป้าสะท้อน 350 ม. วัดระยะทางโดยใช้เป้าสะท้อน 4,000 ม. บันทึกข้อมูลภายใน 10,000 จุด และรับ-ส่งข้อมูลภายนอกด้วย USB Flash Drives 2.0 ถึง 32 GB. สามารถบันทึกค่าพิกัดในตัวกล้องได้

กล้อง TOTAL STATION TOPCON รุ่น GTS-225 Accuracy +/- 5" วัดระยะทางโดยใช้เป้าสะท้อน 2,000 ม. บันทึกข้อมูลภายใน 24,000 จุด และรับ-ส่งข้อมูลภายนอกได้ สามารถบันทึกค่าพิกัดในตัวกล้องได้

อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต

เครื่องทดสอบหาค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย(CONCRETE TEST HAMMER) ยี่ห้อ MATEST รุ่น C-380 ผลิตในประเทศอิตาลี

แบบหล่อคอนกรีตคาน ( Beam Mold ) ขนาด 15 x 60 ซม.

แบบหล่อมอร์ต้า ( Morta ) เหล็กหล่อ ขนาด 5x5x5 ซม. / เหล็กเหนียว ขนาด 5x5x5 ซม.

Powered by MakeWebEasy.com